Lắp cửa hít cho BMW – Xu hướng và đẳng cấp hàng đầu cho dòng xe cao cấp